Назва статті Гідність у донорстві органів – збалансування інтересів зацікавлених осіб
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 1/2013
Сторінки [20-32]
Анотація

Аналізуються питання трансплантації як одного з найефективніших засобів лікування осіб, які перебувають на термінальних стадіях захворювань і потребують пересадки органів. Наголошено на тому, що донорство та трансплантація є доволі складними питаннями, що породжують багато етичних, моральних і практичних проблем. Висвітлено проблеми донорства у Великій Британії. Обґрунтовано потребу збільшення кількості донорів, зокрема, шляхом внесення змін до Закону «Про тканини людини» від 2004 р. щодо запровадження презумпції згоди на донорство органів, а також необхідність збалансування інтересів зацікавлених суб’єктів, підвищення ступеня їхньої обізнаності в тому, наскільки важливою є їхня роль у зростанні показників донорства.

Проаналізовані чинні показники донорства органів у Великій Британії, а саме статистичні відомості про трансплантацію за період з квітня 2010 р. до березня 2012 р., які вказують на те, що у Великій Британії, як і в інших державах світу, кількість трансплантатів, попри багаторічні зусилля, зменшується. Щоб істотно збільшити кількість трансплантатів, необхідно змінити стратегію.

Охарактеризовано роль кожної із зацікавлених сторін донорства, зокрема, донора, сім’ї донора, реципієнта, громадськості, лікаря, уряду, осіб, які переслідують комерційні інтереси. Виокремлено роль лікаря, який забезпечує пацієнту консервативне лікування на час очікування донора.

Окреслено аспекти комерційного донорства, відповідальність його учасників, а саме торговців органами, комерційних лікарів тощо. Висвітлено окремі моральні проблеми комерціалізації донорства. Проаналізовано деякі ініціативи уряду Великої Британії, спрямовані на поліпшення показників донорства упродовж наступних 5 років, зокрема, висвітлено стратегію використання координаторів трансплантації, роль яких зводиться до налагодження відносин між потенційними донорами та їхніми сім’ями і реципієнтами та їхніми сім’ями. З’ясовано роль медичного права та біоетики в удосконаленні чинного законодавства, яке стосується донорства органів і тканин людини та трансплантації.

Ключові слова гідність, донор, тривалість життя, донорство органів, якість життя, реципієнт, трансплантація.
References