Назва статті Примушування особи до вилучення органів чи тканин з метою трансплантації
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 1/2013
Сторінки [67-71]
Анотація Проаналізовано особливості правового регулювання кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ст. 158 Кримінального кодексу Республіки Молдови, а саме «Примушування особи до вилучення органів чи тканин». Охарактеризовано елементи складу цього злочину, здійснено порівняльний аналіз нормативного забезпечення відповідальності за скоєння цього злочину за кримінальним законодавством Російської Федерації, Румунії та України, а також сформульовано рекомендації щодо удосконалення окресленої сфери.
Ключові слова кримінальна відповідальність, трансплантація, злочин, вилучення органів чи тканин.
References