Назва статті До питання про педофілію в сучасному російському суспільстві
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 2/2014
Сторінки [11-17]
Анотація Розкрито проблематику педофілії у РФ, проаналізовано історичні, сучасні та зарубіжні аспекти окресленої тематики. Досліджено понятій ноатегоріальний апарат, насамперед семантику слова «педофілія», з’ясовано нормативне забезпечення аналізованого питання, зокрема, новели російського законодавства, які полягають у визначенні нового складу злочину – розлад сексуальної переваги, яким позначено педофілію. Охарактеризовано російське кримінальне законодавство в контексті відповідальності за злочини сексуального характеру, акцентовано увагу на посиленні відповідальності за такі злочини щодо неповнолітніх. Виклад теоретичного матеріалу проілюстровано конкретними випадками з практики. Висвітлено комплекс заходів, які провадяться у РФ для боротьби з педофілією, порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які вчинили злочини щодо статевої недоторканності особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та його особливості, зокрема, можливість хімічної кастрації. Зосереджено увагу на нормопроектних новелах у цьому напрямі, як-от, скасування умовно-дострокового звільнення для педофілів. Сформульовано авторські пропозиції щодо засобів і методів боротьби зі злочинами, вчиненими проти статевої недоторканності дітей.
Ключові слова злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості, зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру, статеві зносини та інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку
References