Назва статті Незаконне проведення аборту: кримінально-правова кваліфікація та судова практика
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 2/2014
Сторінки [18-27]
Анотація Розкрито механізм реалізації права на аборт, викристалізовано проблему, пов’язану з окресленою правореалізацією, а саме момент виникнення цієї можливості. Сфокусовано увагу на практиці Європейського суду з прав людини, наведено правову позицію Суду в аспекті аналізованої тематики. З’ясовано окремі питання, пов’язані зі структурою права на аборт, зокрема порядок проведення доабортного консультування, роль і значення згоди особи на проведення аборту. Окремо досліджується питання кримінально-правових засобів як гарантій права на життя у структурному сегменті права на аборт. Охарактеризовано склад злочину «Незаконне проведення аборту», передбачений ст. 134 КК України. Висвітлюються критерії правомірності проведення абортів, а також аналізуються умови, за яких аборт визнається незаконним. Проведено розмежування кваліфікації діяння: аборт чи вбивство, з виокремленням ключових чинників, що мають значення для правильного визначення складу злочину. Дослідження проілюстровано прикладами з судової практики в аспекті реалізації права на аборт.
Ключові слова право на життя, незаконне проведення аборту, аборт, життя, суд, вагітна жінка.
References