Назва статті Судовий захист права на охорону здоров’я
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 2/2014
Сторінки [37-47]
Анотація Особливості судового захисту права на охорону здоров’я висвітлені крізь призму аналізу судової практики. Проаналізовані приклади судових справ здебільшого ілюструють інноваційні підходи, які суди застосовують під час розгляду справ щодо конституційності реформ у сфері охорони здоров’я, забезпечення доступу до медичної допомоги, зокрема, з акцентуванням на забезпеченні доступу до нових методів лікування і дорогих медичних препаратів. Проаналізовано судову практику конституційних судів країн постсоціалістичного табору – Польщі, Чехії, Словенії та їх позиції щодо запровадження систем медичного страхування, обмеження чинних прав. Наголошено на тому, що вжиті державою заходи, які обмежували гарантований законодавством обсяг прав, знаходили підтримку конституційних судів за умови дотримання закріплених у конституції принципів. З’ясовано правову позицію судів Німеччини і Швейцарії стосовно забезпечення доступу до дорогих медичних препаратів. Німецькі суди тлумачать законодавчі критерії обмеження виплат допомоги у зв’язку із захворюванням з урахуванням таких закріплених конституцією цінностей, як право на життя, фізичну недоторканність і добробут. Водночас суд Швейцарії вказав на те, що надмірні витрати на лікування можуть бути неспівмірними отриманому результату, яким є усунення симптомів захворювання. У Нідерландах, де інституту конституційного контролю немає, суди у вирішенні питання про забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я покладаються на норми та принципи міжнародних стандартів. Висвітлено питання судового захисту прав людини у сфері охорони здоров’я на європейському рівні, зокрема правові позиції Європейського суду з прав людини, який за умов відсутності або обмеженої кількості медичних послуг і лікарських засобів пов’язує право на охорону здоров’я із закріпленими у Європейській конвенції правами на життя, заборону катувань і повагу до особистого життя. Окремо проаналізовано позицію Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на охорону здоров’я осіб, які шукають притулку.
Ключові слова медична допомога, судовий захист, доступ до медичної допомоги.
References