Назва статті Процесуальні і тактичні особливості залучення лікаря при проведенні слідчих (розшукових) дій
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 2/2014
Сторінки [48-57]
Анотація Висвітлюються окремі аспекти вдосконалення процесуального й криміналістичного забезпечення слідчих (розшукових) дій із залученням лікаря. Аналізується чинне законодавство з питань участі лікаря у слідчих (розшукових) діях як спеціаліста і як експерта. Проаналізовано процесуальні норми, що визначають форми застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні.
Ключові слова кримінальне провадження, слідчі (розшукові) дії, тактика проведення, спеціальні знання, спеціаліст, експерт, лікар.
References