Назва статті Законодавство України в сфері охорони здоров’я: система і систематизація
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [63-74]
Анотація Висвітлюються питання медичного права як складової системи права і законодавства України, досліджуються питання системи і класифікації актів законодавства в сфері охорони здоров’я, розглядаються положення медичного кодексу і зводу законів як форми систематизації законодавства в сфері охорони здоров’я, аналізуються питання лікарського кодексу та Етичного кодексу пацієнтського руху як форми систематизації морально-етичних норм у сфері охорони здоров’я.
Ключові слова медичне право, система і класифікація актів законодавства в сфері охорони здоров’я, медичний кодекс, звід законів у сфері охорони здоров’я, лікарський кодекс, етичний кодекс пацієнтського руху.
References