Назва статті Етика і психіатрія – біоетичні дилеми примусової госпіталізації осіб, які страждають на психічні розлади
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [21-31]
Анотація Висвітлено окремі біоетичні дилеми, які виникають при вирішенні питань примусової госпіталізації осіб. З’ясовано співвідношення прав на забезпечення особистої свободи та свободи пересування і заходів примусової госпіталізації осіб, які страждають на психічні розлади. Досліджено особливості законодавчої регламентації процедури примусової госпіталізації осіб. Висвітлено деякі біоетичні проблеми примусової госпіталізації осіб, питання про яку вирішуються у порядку цивільного та кримінального судочинства. Зосереджено увагу на проблематиці конфлікту суспільних інтересів та інтересів самого пацієнта в аспекті захисту від небезпечних наслідків неконтрольованого перебігу хвороби та інтересів конкретної особи, яка страждає на психічний розлад і володіє правами особистої недоторканності та свободи пересування. Охарактеризовано особливості законодавчої регламентації примусової госпіталізації осіб в Ізраїлі. Акцентовано увагу на проблемі примусової госпіталізації осіб, які страждають на емоційні розлади, розлади особистості чи інші поведінкові розлади, що не вважаються психічними захворюваннями.
Ключові слова етика, психіатрія, біоетичні дилеми, право на особисту недоторканність, примусова госпіталізація, емоційний розлад, суд.
References