Назва статті Поняття «ґрунтовна норма» у Ганса Кельзена
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [257-264]
Анотація В статті представлено основні етапи еволюції розуміння Гансом Кельзеном (1881-1973) поняття «ґрунтовної норми». Спочатку вказано на особли¬вості перекладу термінів «чисте правовчення» та «ґрунтовна норма» українською мовою. Потім розглянуто трактування Кельзеном «ґрунтовної норми» в різні періо¬ди творчості, зокрема як «гіпотези», «фікції», «трансцендентально-логічної умови» системи права. На завершення вказано на особливості функції «ґрунтовної норми».
Ключові слова Ганс Кельзен, «ґрунтовна норма», юридичний позитивізм, філософія права ХХ століття.
References