Назва статті Нормативність, метафізика та рішення
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [27-36]
Анотація Автор критикує спробу Стефано Берті побудувати концепцію нор¬мативності відповідно до лінії Канта, але поза всякою метафізикою, використову¬ючи поняття повноцінної дії, здібностей і людської діяльності. У статті аргументу¬ється, що, з одного боку, нормативність неможлива без метафізики, а з іншого — практична нормативність, зокрема нормативність права, неможлива без рішення.
Ключові слова повноцінна дія, здібності, людська діяльність, нормативність, метафізика, рішення.
References