Назва статті Право та закон: співвідношення в теоретич¬ному і практичному сенсах
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [60-69]
Анотація Стаття присвячена аналізу теоретичних і практичних аспектів спів¬відношення права і закону. Розкрито умови (критерії) ототожнення закону і права, виокремлено серед них відповідні процедури та вимоги до змісту.
Ключові слова право, закон, правовий закон, засади права.
References