Назва статті Філософсько-правова концепція А. Вайшвіли: сучасний варіант правового персоналізму
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [199-208]
Анотація Як яскравий приклад філософсько-правової думки на пострадян¬ському просторі у статті розглядається концепція правового персоналізму відо¬мого литовського правознавця А. Вайшвіли. Він пропонує варіант тлумачення і формування права в сучасному демократичному суспільстві на основі рівноваги (балансу) прав і обов'язків, а також доводить необхідність переваги суб'єктивного права над об'єктивним у правовій державі, оскільки тоді від особистості як свідо¬мої істоти буде залежати її правовий статус. Останнє включає питання сутності привілеїв як агресії проти суспільства тощо, які методологічно спираються на запропоновану литовським філософом права модель «чотирьох аксіом» як правил цивілізованого спілкування, які мають набути юридичної форми.
Ключові слова персоналізм, суб'єктивне право, об'єктивне право, рівновага (баланс) прав і обов'язків, правова держава, привілей, «модель чотирьох аксіом», права людини.
References