Назва статті Права людини в нових правових реаліях: тендерний вимір
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [159-166]
Анотація Стаття присвячена науковим проблемам забезпечення тендерної рівності в умовах демократичних змін. Особливим вектором є аналіз шляхів вирі¬шення проблем рівних прав та можливостей статей, обґрунтування того, що на зміну концепції поліпшення становища жінок у світовій та національній свідомості приходить концепція тендерної рівності, прогресу і справедливості.
Ключові слова тендер, тендерні правовідносини, тендерне право, тендерна теорія, гендерне середовище, рівність прав, можливостей і результатів жінок і чоловіків.
References