Назва статті Концепції good governance та good administration (між¬народний, європейський та національний досвід)
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [177-190]
Анотація

У статті на основі досвіду Світового банку, ПРООН, Ради Європи, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій проаналізовано загаль­ний зміст та розкрито зміст концепції good governance. Відзначено, що ця концеп­ція має політичну природу і тісно пов'язана з ідеями державної спроможності і демократичної легітимності.

Концепція good administration, яка має юридичну природу і ґрунтується на принципах верховенства права, законності, рівності, отримала найбільший розви­ток у діяльності Ради Європи та Європейського Союзу. Зокрема, це призвело до визнання загального принципу права (принципу належного управління) і основно­го права (права на належне управління).

Ключові слова принцип належного управління, принцип належного адміні¬стрування, демократія, верховенство права, рівне ставлення, процедурні гарантії, право на належне управління.
References