Назва статті Некласичні природно-правові підходи у філософсько-правовій думці сучасної України
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [50-59]
Анотація На основі розгляду сучасних природно-правових підходів у філо¬софсько-правовій думці України виявляються методологічні відмінності стратегій пізнання природно-правових феноменів (справедливості, права, прав людини тощо). Демонструються зв'язки сучасного українського юснатуралізму з класич¬ними та некласичними доктринами природного права. Порівнюються особливості вирішення основних питань природного права (співвідношення природного та позитивного права, абсолютного та релятивного у праві) в окремих філософсько-правових концепціях.
Ключові слова природне право, онтологічний природно-правовий підхід, соціальний натуралізм, інтерсуб'єктивний підхід, інтегративне праворозуміння.
References