Назва статті Ідея цінностей у концепції неориторики та її відображення в сучасній філософії права (ремарки до статті П'єра Шлага)
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [131-136]
Анотація У роботі авторка досліджує проблему цінностей і ціннісних суджень, яка є найбільш значущою для концепції неориторики. Авторка звертається до досліджень еволюції думок Х. Перельмана — засновника школи неориторики, який розглядає правові та моральні цінності як заплутані поняття. Проведено дослідження співвідношень ідей неориторики та сучасної західної правової думки, зокрема у працях П. Шлага.
Ключові слова неориторика, нормативна філософія, цінності, аудиторія.
References