Назва статті Загальнолюдські цінності у постсучасному світі
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [137-149]
Анотація Ця робота становить критику нормативної правової думки. Автор звертається до сучасних підходів до проблеми цінностей і ціннісних суджень у пра¬вовій науці та описує основні характеристики «ціннісного дискурсу». Також у вка¬заній роботі досліджується онтологічний статус і перформативні ролі цінностей.
Ключові слова цінності, дискурс, ціннісний дискурс, нормативна правова думка.
References