Назва статті Філософія права, теорія права та майбутнє теоретико-правової думки
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [116-130]
Анотація

Статтю присвячено методологічним проблемам філософсько-пра­вової рефлексії, виявленню закономірностей і перспектив розвитку теоретико-правової думки у зв'язку із соціальними й інтелектуальними змінами, які відбува­ються в сучасному світі.

Автором розглядаються трансформації у філософії та теорії права протягом останніх десятиліть, зокрема зміни у предметі теоретичної юриспруденції та філо­софії права, які мають інтелектуальне і соціально-культурне походження.

Демонструється вплив інтелектуальних тенденцій епохи на способи правового філософствування, зведення останнього до дискурс-реконструкції та дематеріалі­зації права, яка відбувається в ході такої реконструкції; ставиться питання про мож­ливості та межі сучасного відродження природного права; проблематизуються перспективи юридичного позитивізму. На підставі цього вказується на можливість і необхідність реінтеграції цінностей, висловлюється припущення про об'єднання у недалекому майбутньому соцієтального й інтелектуального у філософії права.

Ключові слова філософія права, теорія права, юридичний позитивізм, при¬родне право.
References