Назва статті Практична логіка юристів: мереологічний підхід
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [234-243]
Анотація У статті вивчаються особливості логічної культури юристів, наміче¬но мереологічний підхід до логічної теорії практичного мислення. На основі спів-відношення частини й цілого розглянуто характеристики обсягів, множин; з про-екцією у практичне мислення юристів розроблено теоретичну модель мереології понять.
Ключові слова логіка практичного мислення, частина й ціле, мереологія, мереологічний аналіз, мереологічна множина, мереологія понять.
References