Назва статті Співвідношення філософи права і загальної теорії права: історія і сучасність
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [107-115]
Анотація В статті на основі аналізу історії становлення філософії права і загальної теорії права та їхньої еволюції обґрунтовується їхній автономний статус у системі юриспруденції, а також відмінності в осмисленні права, що дало підстави зробити висновок про філософію права як специфічний спосіб правосприйняття, відмінний від юридичної науки загалом і від загальної теорії права зокрема.
Ключові слова філософія права, загальна теорія права, наука, критерії нау¬ковості, світогляд, спосіб правосприйняття.
References