Назва статті Творення та споживання правових знаків
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [341-349]
Анотація Здійснено аналіз творення правових знаків як складової правотворення, а також споживання цих знаків — як їх розуміння, сприйняття та застосування. Доведено, що творення і споживання правових знаків — це цілісний процес, який охоплює відтворення правової реальності у певних словах і розкриття їх значення соціальними суб'єктами.
Ключові слова правова реальність, правовий знак, правотворення, соціальний індекс, поведінкова рефлексія.
References