Назва статті Конфлікт і договір
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [288-303]
Анотація Стаття відкриває цикл праць, що продовжують дослідження соціального конфлікту і конфліктності як чинників появи і функціонування права в людських суспільствах. Вважаючи необхідними складовими правового способу регулювання механізми договору, судового рішення і законотворчості, першу статтю автор присвячує аналізу договору як чинника контролю соціальної конфліктності. Суттєву увагу він приділяє при цьому соціальним передумовам виникнення договору як правової форми (зокрема, явищам соціального обміну, соціальної суб'єктності та соціальної конвенції). У статті показано, як загроза конфліктності, що супроводжує ситуацію обміну внаслідок різноспрямованості інтересів його учасників і постійного ризику його нерівноважності, викликає до життя договір, як механізм узгодження різних позицій, та акт, який зобов'язує його суб'єктів до обопільно прийнятної поведінки. Практику укладення і виконання договорів автор вважає результатом природної реакції самозахисту суб'єктів у небезпечних формах їх взаємодії, в умовах ризику значних втрат, тому інститут договору передує появі інших правових форм. Наявність договірно-узгоджувального механізму в рамках правового способу регулювання дає підстави говорити про право як чинник самоорганізації складного диференційованого суспільства.
Ключові слова конфлікт, конфліктність, право, механізм правового регулювання, угода, договір, соціальний обмін, соціальна суб'єктність, соціальна конвенціональність, нерівноважний обмін, первинний обмін, первинний договір, договірна практика.
References