Назва статті Особистість у праві в посткласичній перспективі: абрис концепції
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [166-177]
Анотація У статті робиться спроба представити посткласичний варіант особистісного виміру в праві. Ґрунтуючись на посткласичній критиці новоєвропейської раціональності, автор вказує на факт фундування класичними основами сучасної концепції особистості у праві. Визнаючи останню в умовах сучасної правової реальності неефективною, пропонується розглядати особистісність у праві в неесенціальному дискурсі людини, який дає можливість зафіксувати справжню динаміку правового життя в актуальній правовій ситуації.
Ключові слова особистість, суб'єкт права, правова людина, практика правової суб'єктивації, посткласичний юридичний дискурс.
References