Назва статті Про деякі антиномії правового мислення
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [317-333]
Анотація На основі підходу до розуміння права як єдності прав і обов'язків доводиться логічна хибність окремих статей конституцій європейських країн, що стосуються прав людини, та негативний вплив такого стану правового мислення на судову практику, включаючи Європейський суд з прав людини. Як частина цієї загальної проблеми розглядається питання невідповідності діяльності Литовського Конституційного суду самому поняттю «суд».
Ключові слова право, права людини, конституція, суд, логічні парадокси, правове мислення, наукова методологія.
References