Назва статті Темпоральна онтологія права. Пролегомени
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [95-101]
Анотація У статті здійснюється вступ у темпоральну онтологію права. Автор пропонує осмислити право на підставі онтологічного та постонтологічного правового розрізнення із горизонту правового часу. Результатом є локалізація феномена права у часовому розриві між діянням та його правовими наслідками.
Ключові слова правове буття, буття права, право як суще, правовий час.
References