Назва статті Теоретичні проблеми неореалістичного розумінняправа: про теорію тлумачення Мішеля Тропера та його дискусія зОтто Пферсманном
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [91-99]
Анотація

У статті автор розглядає головні тези та методологічні постулатинеореалістичної теорії сучасного французького теоретика права та конституціоналіста Мішеля Тропера. Автор акцентує на значущості цієї теорії для розуміння наявних сьогодні у світовій науці поглядів на природу тлумачення права, на роль судді ймежі його свободи при тлумаченні. Розгляд неореалістичної теорії супроводжується коротким аналізом дебатів Мішеля Тропера з іншим видатним представникомсучасної французької правової науки Отто Пферсманном.

Ключові слова неореалізм, тлумачення права, вільне знаходження права,суддівський розсуд, правозастосування, конституційне тлумачення, нормативністьправа.
References