Назва статті Загальна теорія права майбутнього: механічне розширення чи конкретизація предмета (об’єкта) дослідження
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [394-416]
Анотація

В статті аналізується місце теорії міжнародного права в загальнійтеорії права. Автор показує невдалі (марні) спроби створити «незалежну» теоріюміжнародного права. Щоразу, коли робилася спроба відійти від загальної теоріїправа, теорія міжнародного права виявлялася у складному становищі, у ситуації,коли міжнародне право ототожнювалось із зовнішньою політикою.Автор вказує на факти змішування об’єктів досліджень, що стає результатомвиникнення подібних проблем. З метою дослідження таких проблем він пропонуєсформувати новий науковий напрям — юридичне наукознавство. Він підтримуєідею формування загальної теорії права як спільної концептуальної основи теоріїнаціонального права і міжнародного права.

Ключові слова загальна теорія права, теорія міжнародного права, національна правова система, теорія права ЄС, правова персонологія.
References