Назва статті Критичний дискурс-аналіз як інтерпретативна парадигмапосткласичної теорії права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [84-90]
Анотація

У статті розглядається можливість використання методології критичного дискурс-аналізу в юриспруденції. Автор зображує іманентність дискурсуправової реальності. Демонструються перспективи дискурсивної методологіїщодо правоутворення та реалізації права.

Ключові слова теорія права, методологія права, критичний дискурс-аналіз.
References