Назва статті Позитивістська доктрина правової невизначеності(на прикладі вчень Г. Кельзена та Г. Харта)
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [268-276]
Анотація

Стаття присвячена характеристиці позитивістської концепції правової невизначеності ХХ ст. Така концепція розглядається на базі вчень про право таневизначеність двох стовпів позитивізму: Ганса Кельзена та Герберта Харта.У статті систематизуються їхні відповідні погляди, даються їх порівняльний огляд іоцінка.

Ключові слова юридичний позитивізм, правова невизначеність, прогалинау праві, судовий розсуд, Г. Кельзен, Г. Харт.
References