Назва статті Міжнародно-правові ідеї Ганса Кельзена та сучасніполітико-правові процеси в Україні
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [471-476]
Анотація

У статті проаналізовано ідеї австрійського позитивістаГанса Кельзена щодо співвідношення міжнародного та національного права і суверенітету. В тісному логічному зв’язку представлено погляди Г. Кельзена щодо вказаних питань, його бачення проблеми coup d’etat та революцій. Констатовано, щоcoup d’etat не може розглядатися як автоматично нелегітимний спосіб встановлення уряду з точки зору міжнародного права. Вказано, що бачення Г. Кельзена щодоcoup d’etat було згодом доповнене ідеєю про демократичність нового встановленого уряду. Виділено характеристики демократичного уряду.

Ключові слова Ганс Кельзен, coup d’etat, суверенітет, примат міжнародногоправа, нормативізм, революція в Україні.
References