Назва статті Моделі осмислення правової реальності в контекстікомунікативної парадигми права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [291-303]
Анотація

У статті робиться спроба виявлення можливостей і меж застосування концептів «класичне» та «некласичне» щодо осмислення права в умовах пошукупострадянською юриспруденцією своєї методологічної ідентичності. На основізастосування концепту правової реальності виділяються основні моделі її осмислення: об’єктивістська, суб’єктивістська і інтерсуб’єктивна. Обґрунтовуєтьсядоцільність ідентифікації як некласичної тільки останньої моделі.У заключній частині статті ведеться полеміка з А. Поляковим у відповідь найого критичні зауваження на адресу деяких положень концепції правової реальності. Робиться висновок про взаємну доповнюваність концепцій правової реальності та правової комунікації, що ґрунтуються на інтерсуб’єктивному визнанніІншого.

Ключові слова правова реальність, методологічні моделі, класичне і некласичне праворозуміння, об’єктивність, суб’єктивність, інтерсуб’єктивність, правовакомунікація.
References