Назва статті Природно-правовий світогляд:сутність, вихідні засади, механізм формування
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [417-428]
Анотація

Стаття присвячена загальнотеоретичному аналізу феномену правого світогляду — його сутності, вихідних змістовних засад, розмежуванню і співвідношенню з іншими «спорідненими» правовими явищами (насамперед із праворозумінням та правосвідомістю). Такий аналіз здійснено на основі соціально-природного потребового праворозуміння, що дозволило уникнути ототожнення правового та юридичного світоглядів. Основний висновок статті полягає в тому, щоправовий світогляд — це погляд людини на навколишній світ природно та соціально зумовлених можливостей задоволення її потреб, які вважаються нею належними і забезпечені обов’язками інших суб’єктів. Також наведені коментовані результати конкретно-соціологічного дослідження стану основ правового світоглядушколярів-старшокласників м. Львова.

Ключові слова правовий світогляд, юридичний світогляд, правова свідомість, основні засади правового світогляду.
References