Назва статті Традиції юридичної аргументації Брюссельської школифілософії права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [202-208]
Анотація

Метою автора статті є дослідження впливу творчості Х. Перельманана ідеї сучасної Брюссельської школи філософії права. Автор вказує на невиправдану неувагу західного наукового співтовариства до ідей школи, представники якоїопікуються адаптацією теоретичних розробок Х. Перельмана до потреб юридичноїпрактики. Важливими досягненнями школи є розробка концепцій судового розсуду, загальних принципів права та глобального права. Автор відзначає різноманіттяправових концепцій представників Брюссельської школи, проте виокремлює такі їхзагальні риси, як визнання риторичної природи права, правового плюралізму тавідмова від абсолютизації цінностей при одночасному запереченні ціннісногорелятивізму, проголошення центральної ролі судді у правозастосуванні.

Ключові слова Х. Перельман, Брюссельська школа філософії права, новариторика, аргументація.
References