Назва статті «Онтологічне розрізнення» М. Гайдеггера: епістемологіяімплементації у правознавство
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [277-290]
Анотація

У статті розглядається концепція «онтологічного розрізнення»М. Гайдеггера. Обґрунтовується можливість і необхідність її імплементації правознавством. Умовою такої імплементації стверджується деонтологізація темпорального. Процедурою правового «онтологічного розрізнення» пропонується розглядати дискурс правового порівняння.

Ключові слова онтологічне розрізнення, правове порівняння, право-якфілософія, постметафізичне мислення, деонтологізація темпорального.
References