Назва статті Право як система повторюваних юридично оформленихсуспільних відносин
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2014
Сторінки [479-484]
Анотація

Стаття є теоретичним дослідженням проблем праворозуміння іправоутворення. Автор виходить із того, що основою формування права є повторювані суспільні відносини. Розглядається місце держави у процесі правоутворення. Автором запропоновано визначення права як системи повторюваних суспільних відносин, що санкціонуються і формалізуються державою і відображаютьсправедливу міру належної та можливої поведінки їх учасників.

Ключові слова право, праворозуміння, повторюваність, правоутворення,правові відносини, правове регулювання, рівність, справедливість.
References