Назва статті Місто і право: за романом М. О. Булгакова «Біла гвардія»
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2015
Сторінки [381-390]
Анотація

Автором за допомогою тексту роману М. Булгакова «Біла гвардія»

показано, що символізує місто у правовій сфері. Проаналізовано ключові момен-

ти «Білої гвардії», що пов’язані з правовою характеристикою міста. Один із важ-

ливих пунктів такої характеристики — це правова свідомість городян, яка виявля-

ється у правових ситуаціях. Нерозривний зв’язок міста та периферії виявляється

у неможливості побудувати правовий образ міста без урахування особливостей

правової культури селян. Ще один момент — небезпечність позиції невтручання

для ефективного функціонування права, що неодноразово демонструє

М. Булгаков у романі. Розглянуто епізоди роману, які ілюструють значення права для нормального

функціонування міста як споконвічного втілення ідеї миру та впорядкованості життя.

Ключові слова право і література, місто, право, правовий образ міста, право свідомість.
References