Назва статті Аксіологічна криза правової ідеології сучасної української держави
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2015
Сторінки [289-297]
Анотація

У статті пропонується розгорнутий аналіз чинників, які відображають стан правової ідеології в Україні. Вказано, що ціннісні параметри правової ідеології сучасної української держави знаходяться у незадовільному (з погляду інтересів суспільства) стані. Наявна глибинна суперечність між декларуванням державою дотримання і гарантування міжнародних стандартів прав людини та реальними аксіологічними параметрами діяльності органів державної влади у правотворчій і правозастосовній сферах. Зазначені параметри базуються на відстоюванні передусім ідей етатизму, політичної доцільності, домінування інтересів держави над інтересами індивіда, небажанні відходити від догматично-формалістичного розуміння права, а також на відмові держави від дискурсів глобального, заснованого на науковій базі, впровадження положень першого розділу Конституції України, які би мали стати ядром новітньої правової ідеології.

Ключові слова правова ідеологія, етатизм, права людини, Україна.
References