Назва статті "Філософія прав люди- ни": матеріали до навчального курсу
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2015
Сторінки [418-435]
Анотація

Запропоновані матеріали є одним з результатів міжнародного про-

екту підвищення кваліфікації вузівських викладачів за напрямком «Філософія прав

людини». Увазі читача пропонуються: теоретичний вступ до проблематики, мето-

дологічні зауваження щодо природи, структури та змісту філософії прав людини як

навчальної дисципліни, розгорнута програма курсу і література, рекомендована

для вивчення. Питання про місце філософії прав людини у сучасній юридичній осві-

ті, її природу, сенс та призначення розглядається виходячи з відкритості прав

людини, вкоріненій у відкритості людини як такої. Філософія прав людини розгля-

дається, з одного боку, як спосіб існування та відтворення цих прав у дискурсі, а з

іншого, як ключовий елемент правової освіти.

Ключові слова: філософія прав людини, освіта з прав людини, існування прав

людини, відтворення прав людини, дискурс.

Ключові слова філософія прав людини, освіта з прав людини, існування прав людини, відтворення прав людини, дискурс.
References