Назва статті Що таке темпоральна онтологія права? Відповідь критикам
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2015
Сторінки [224-234]
Анотація

Стаття являє собою розгляд філософсько-правової критики авторської концепції темпоральної онтології права. Автор відповідає на критику, викладає зміст зазначеного підходу, аналізує його специфіку стосовно інших шкіл праворозуміння. У статті накреслюються основні філософсько-методологічні риси зазначеної концепції.

Ключові слова право, темпоральність, динамічне праворозуміння, онтологія, буття.
References