Назва статті Кібернетичний простір та кібернетичний злочин: спроба посткласичних інтерпретацій
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1-2/2015
Сторінки [400-408]
Анотація

У статті осмислюються кібернетичний простір і кібернетичний зло-

чин, які з допомогою посткласичної методології, а саме фундаментальної онтології

М. Гайдеггера, набувають нових інтерпретацій. Кібернетичний простір розуміється

як продукт «від-далення», тобто відмінності між «я» і «ти», яку не можна здолати, а

отже, ця відмінність зберігається і на віртуальному рівні. Кібернетичний злочин

постає як пряме зашкодження можливостям Іншого, шляхом обмеження його

зовнішньої свободи діяти у кібернетичному просторі відповідно до його екзистен-

ціального статусу.

Ключові слова кібернетичний простір, кібернетичний злочин, правова ситуація, правовий простір, симулякр, віртуальна комунікація.
References