Назва статті Про права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2013
Сторінки [99-109]
Анотація Статтю присвячено аналізу феномену прав як фундамента сучасної правової системи. З точки зору нормативної практики автор критично переосмислює ідею зважування конкуруючих правових принципів, запропоновану Р. Алексі, і намагається прояснити поняття прав у контексті тих відтінків, яких фактично набуває ця ідея в ході інтерпретації. Для цього він розташовує права за шістьма рівнями юридичної сили залежно від конфігурації кореспондуючих обов’язків: від негативного дозволу, коли певна дія просто не заборонена (наприклад, право слухати музику) до обов’язку певних суб’єктів надати допомогу особі, яка бажає здійснити певну дію, але не може зробити це самостійно (як-от право на правовий захист). У ході скрупульозного логічного аналізу автор доводить, що практична сила прав нерідко не узгоджується ані з ієрархією норм, у рамках якої ці права встановлені, ані з їх моральною значущістю, виявляючи в такий спосіб суперечності між тими моральними смислами, якими наділяються права у сучасному політико-правовому дискурсі, та існуючою практикою їх реалізації.
Ключові слова права, рівні сили, зобов’язання, нормативна система.
References
Схожі статті: