Назва статті Система джерел права Європейського Союзу: загальна характеристика
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2013
Сторінки [209-220]
Анотація Проблемам визначення поняття «джерело права», розкриття його співвідношення з «формою права», формування системи джерел національного права традиційно приділяється значна увага у наукових розробках як вітчизняних, так і зарубіжних правознавців. Проте на сьогодні в юридичній науці відсутній консенсус з указаних питань. Ще більшою невизначеністю у вітчизняній доктрині європейського і міжнародного права характеризується проблема визначення системи джерел права Європейського Союзу. В умовах невпинного зростання ролі Європейського Союзу у світовій геополітиці вивчення його джерел права набуває не лише теоретичного, а й важливого практичного значення. Це обумовлено прагненням України набути членства у ЄС, а отже, необхідністю здійснення адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Союзу. Відповідно в цій статті проведено аналіз основних підходів до визначення правових особливостей джерел права Європейського Союзу та виокремлення критеріїв їх систематизації.
Ключові слова Європейський Союз, європейська інтеграція, джерело права, форма права, внутрішньодержавні джерела права, джерела міжнародного права, джерела права Європейського Союзу.
References