Назва статті Філософський смисл класичної та некласичної концепцій авторського права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2013
Сторінки [260-267]
Анотація У статті досліджено історичні передумови та особливості формування правового інституту авторського права. Виокремлено онтогносеологічні основи класичної та некласичної концепцій авторського права. Філософський смисл класичної концепції пропонується розуміти у виокремленні теорії оригінального генія й теорії загального блага, а комунікативність визначено як основну складову некласичної концепції авторського права.
Ключові слова авторське право, онтогносеологічні основи, класичне, некласичне, автор, авторство, комунікативність.
References