Назва статті Сучасна теорія прав людини: ліберальні та комунітаристські підходи
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2013
Сторінки [118-134]
Анотація

Статтю присвячено розгляду спорів про статус і універсальність прав людини, співвідношення прав індивіда і спільноти між представниками індивідуалістських і комунітаристських напрямів сучасної політико-філософської думки. Аналізуються теоретичні позиції та аргументи різних версій ліберального індивідуалізму і комунітаризму, точки зору західних і азіатських мислителів. Демонструється процес певної конвергенції даних теоретичних позицій, робиться висновок про можливість їх синтезу.

Ключові слова права людини, політична філософія, лібералізм, індивідуалізм, комунітаризм, «азіатські цінності», неокомунітаризм, спільнота.
References