Назва статті Держава у системі координат верховенства права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 1/2013
Сторінки [37-47]
Анотація Стаття є науковим дослідженням місця держави у координатах верховенства права. У ній простежується історія виникнення та розвитку доктрини верховенства права, розкривається її сучасний зміст. Верховенство права розглядається, з одного боку, як верховенство прав людини, а з другого — як верховенство права над державною сваволею. Автором визначаються сучасні вимоги верховенства права (законність, пов’язаність публічної влади правами людини, додержання основних принципів права, правова визначеність, пропорційність, сумлінність публічної влади) і розкривається їхній зміст. Вибір між верховенством права і верховенством державної сваволі визначається автором як найважливіший цивілізаційний вибір публічної влади і правничої спільноти (зокрема наукової), що є предметом їх відповідальності перед сучасним суспільством і майбутніми поколіннями.
Ключові слова верховенство права, держава, правова держава
References