Назва статті Розумність права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [229-239]
Анотація У статті Роберта Алексі подано його власне трактування розумності права. Воно розпочинається з розгляду питання щодо розмежування понять «раціональність» і «розумність». Автор визначає розумність як концепт, що використовується для оцінки дії, рішень, осіб, правил та інститутів, а також аргументів і суджень, і встановлює основні його вимоги. У статті демонструється зв'язок між балансуванням і розумністю, а також розкривається структура балансування. Наприкінці статті Р. Алексі визначає зв'язок права та розуму: розум вимагає права для того, щоб стати реальним, і право потребує розуму для того, щоб бути легітимним.
Ключові слова розумність, раціональність, балансування, розумні розбіжності, право.
References