Назва статті Теоретичні альтернативи систематизації права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [240-252]
Анотація У цій роботі розглянуті концептуальні проблеми, з якими стикається пострадянська юриспруденція в питаннях упорядкування нормативно-правового матеріалу і трактування єдності права. Автор критично оцінює сформовану доктрину поділу нормативно-правового матеріалу на основі критеріїв предмета і методу правового регулювання, розкриваючи суб'єктивізм цих критеріїв. У теоретичному плані ці критерії виявляються марними, оскільки всього лише фіксують конвенції юридичної спільноти, їх значущість і коректність неможливо перевірити науковими методами. Також піддається критиці концепція системності права, що заснована на змішуванні ціннісних суджень і фактів опису позитивного права. На думку автора, як теоретична альтернатива цим концепціям пострадянської юриспруденції, заснованим на вульгаризованій марксистсько-ленінській філософії, може виступити концепція нормативних систем, що була розроблена аргентинськими правознавцями К. Альчурроном та Є. Булигіним у 1970-ті рр. і набула широкого поширення в західній філософії права.
Ключові слова систематизація права, система права, предмет і метод правового регулювання, нормативні системи, єдність права, системність права.
References