Назва статті Верховенство права як ціннісно-нормативний феномен
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [207-214]
Анотація У статті запропоновано розглядати феномен верховенства права з позицій концепції ціннісно-нормативного праворозуміння. Доводиться, що верховенство права є феноменом, що покликаний забезпечувати цілісність та гармонізацію системи цінностей правової сфери та системи правових нормативів. Обґрунтовується, що верховенство права не слід зводити до принципу позитивного права, оскільки простір його існування охоплює також ненормативні елементи правової реальності (правові цінності).
Ключові слова верховенство права, ціннісно-нормативне праворозуміння, правові цінності, система правових нормативів.
References