Назва статті Щодо культурно-історичних аспектів взаємовідношення техніки і права
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [288-298]
Анотація Зроблено спробу філософського осмислення проблем взаємодії техніки і права в культурно-історичному аспекті. Доводиться правомірність розуміння останніх століть як «другого осьового часу» у зв'язку з тією міццю і впливом на планетарні процеси, які набула техніка, а також з новим загальним статусом людини, де і перше, і друге мають раціоналістичні світоглядні та наукові основи. Зважаючи на надзвичайну роль права у сучасному світі, пропонується тлумачити його у системі відношень, що еволюціонують, Природа — Людина — Суспільство — Техніка — Право. Уперше вводиться в науковий обіг поняття «біоп'ютер» як визначення людини, яка втрачає повністю або частково окремі людські (культурні) якості в результаті впливу техніки і формування механістичного типу мислення. Наголошується на необхідності гуманістичної спрямованості розвитку права як феномену культури, оскільки це, зокрема, може обмежити некерованість розвитку техніки, перш за все у негативному для людства напрямку.
Ключові слова культура, техніка, право, права людини, «другий осьовий час», теорії природного права, Новий час, «біоп'ютер».
References