Назва статті Постмодернізм, право та «прощання з розумом». Критика постмодерної правової концепції
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [215-228]
Анотація Стаття присвячена критичному аналізу постмодернізму, що виступає як певний філософсько-правовий проект. При дослідженні постмодернізму на парадигмальному рівні зроблено акцент на запереченні будь-якої раціональності. Розглянуті деякі ключові теми правової теорії (переміщення права в інтерпретативну парадигму, юридична нарація, кінець права), що корелюють з постмодерністською філософією Ж.-Ф. Ліотара та Ж. Дериди, а також з концептом «l'autre de la raison» Ф. Ніцше. Обґрунтована антиюридичність постмодерністського правового проекту, показана обмеженість його лише сферою естетики.
Ключові слова філософія права, постмодернізм, юридична нарація, деконструкція.
References